PROFESORADO:

CORREO WEB:

edu.xunta.es

iesguitiriz.org

Configurar o Antivirus e AntiSpam:

Portal educativo

Portal educativo - Profesorado

 

O IES de Guitiriz conta cunha plantilla de 49 profesores, case todos numerarios  con destino definitivo, o que aporta estabilidade laboral ó centro.

DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO POR DEPARTAMENTOS

ADMINISTRATIVO 4   CIENCIAS NATURAIS 4
DEBUXO 1   ECONOMÍA 1
EDUCACIÓN FÍSICA 2   FILOSOFÍA 2
FÍSICA E QUÍMICA 1   F.O.L. 1
FRANCÉS 1   INGLÉS 4
LATÍN 1   LÍNGUA CASTELÁ 4
LÍNGUA GALEGA 4   MATEMÁTICAS 5
MÚSICA 2   RELIXIÓN 2
SOLDADURA 1   TECNOLOXÍA 2
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4   ORIENTACIÓN 1
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 2    

 CLAUSTRO DE PROFESORES
Compoñen o Claustro a totalidade da plantilla do centro, presidido polo Director. 

 

CONSELLO ESCOLAR

PRESIDENTE: VICENTE APENELA DURÁN.
XEFE DE ESTUDIOS: JOSÉ ARMESTO RODRIGUEZ
SECRETARIA: CONSUELO LODEIRO SÁNCHEZ.
REPRESENTANTES DO PROFESORADO:
CAMPO DOMÍNGUEZ, Mª PILAR T.
FERNÁNDEZ FIGUERAS, JOSEFA
HAZ GARRIDO, ALFREDO
PÉREZ LUACES, ANTONIO
ROMERO PÉREZ, JOSÉ
SERRANO RODRÍGUEZ, ÁNGELES
REPRESENTANTES DO ALUMNADO
pendente de elección
pendente de elección
pendente de elección
REPRESENTANTES DOS PAIS
pendete de elección
pendente de elección
pendente de elección
REPRESENTANTES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS:
GÓMEZ GARCÍA, MARÍA DEL MAR
REPRESENTANTE DO CONCELLO:
SANTAMARIÑA AMENEDO, ROBERTO ANTÓN

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
O centro conta, como persoal adicado á administración e servicios, con seis persoas:

Auxiliar administrativa
1
Persoal de limpeza
3 (1, a media xornada)
Persoal subalterno
2

 

Visitas dende 24/04/2003: 461868 | Visitas hoxe: 167

© 2002 -2005 - I.E.S Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Reservados tódolos dereitos.
    Resolución mínima recomendada: 800 x 600
Rúa Xermade, s/n
27300 Guitiriz (Lugo)
Tfno:982 370 026
Fax: 982 370 462