O Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) de Guitiriz é un centro de titularidade pública dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, con código de Centro nº 27016200. 


 
El medicamento viagra sin receta para mejorar la potencia
Foi creado, mediante orde publicada no Diario Oficial de Galicia, con efectos do día 1 de xullo de 1989, resultado da fusión dunha Sección de Formación Profesional (dependente do Instituto Politécnico de Lugo) e un Instituto Homologado de Bacharelato.

Durante o seu primeiro curso académico de funcionamento, 1989-1990, tivo o seu enderezo oficial na rúa Xeral Franco nº 42, onde funcionara máis de 10 anos a Sección de FP, ainda que utilizou tamén os locais do Homologado e parte da Casa do Concello.

O día 1 de outubro de 1990 estrenou a súa actual ubicación na rúa Xermade. Ten capacidade para 500 alumnos aproximadamente, e conta cunhas instalacións modernas, nas que podemos citar:

Laboratorio de Física e Química
Laboratorio de Ciencias
Aula de Tecnoloxía
Aula de Debuxo
Biblioteca informatizada
Pista polideportiva cuberta e Ximnasio
Aula de Música
Aula de audiovisuais  
Taller de P.G.S. soldadura
Salón de actos
Sala de Profesores
Cafetería
Aula de Informática

Visitas dende 24/04/2003: 461866 | Visitas hoxe: 165

© 2002 -2005 - I.E.S Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Reservados tódolos dereitos.
    Resolución mínima recomendada: 800 x 600
Rúa Xermade, s/n
27300 Guitiriz (Lugo)
Tfno:982 370 026
Fax: 982 370 462