ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS DOS ALUMNOS/AS


Segundo dispón o artigo 35 do Regulamento de Réxime Interior do IES Poeta Díaz Castro, todos os pais e nais ou representantes legais do alumnado, teñen dereito e o deber de vixiar o proceso educativo dos seus fillos e fillas.

A tal fin, todo o profesorado do IES Poeta Díaz Castro, incluído os titores e titoras, dispoñen no seu horario persoal de 1 hora de atención a pais e nais, na que se poderán informar da evolución académica ou calquera outra cuestión relacionada cos seus fillos e fillas, sen prexuízo de seren convocados, fóra do horario lectivo, para asuntos de carácter colectivo.

Horarios titorías

Horarios grupos

Libros de texto

Visitas dende 24/04/2003: 461865 | Visitas hoxe: 164

© 2002 -2005 - I.E.S Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Reservados tódolos dereitos.
    Resolución mínima recomendada: 800 x 600
Rúa Xermade, s/n
27300 Guitiriz (Lugo)
Tfno:982 370 026
Fax: 982 370 462