LIBROS DE TEXTO CURSO 2007 - 2008

 

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ANO

IMPLANTAC.

1º ESO

INGLÉS

LINKS FOR ESO 1

BURLINGTON BOOKS

2004-2005

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 1

RODEIRA

2002-2003

LINGUA GALEGA

XANELA. LINGUA E LITERATURA

A NOSA TERRA

2000-2001

FRANCÉS 2º idioma

COPAINS 1

OXFORD

2002-2003

CIENCIAS DA NATUREZA

CIENCIAS DA NATUREZA-ÁMBITO 1

VICENS VIVES

2002-2003

TECNOLOXÍA

TECNOLOXÍA 1º

S.M.

2002-2003

RELIXIÓN

RELIXIÓN

RODEIRA

2001-2002

XEOGRAFÍA E HISTORIA

XEOGRAFÍA E HISTORIA. SERIE ITACA

OBR. SANTILLANA

ed. 2004

2002-2003

2º ESO

LINGUA CASTELÁ

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OXFORD. Ed 2003

2004-2005

INGLÉS

LINKS FOR ESO 2

BURLINGTON BOOKS

2004-2005

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

RODEIRA

2003-2004

LINGUA GALEGA

LINGUA E LITERATURA GALEGA

CONSORCIO EDITORIAL GALEGO

2003-2004

FRANCÉS 2º idioma

COPAINS 2

OXFORD

2003-2004

TECNOLOXÍA

TECNOLOXÍA

S.M.

2003-2004

CIENCIAS DA NATUREZA

CIENCIAS DA NATUREZA. ÁMBITO 2

VICENS VIVES

2003-2004

RELIXIÓN

RELIXIÓN

RODEIRA

2001-2002

XEOGRAFÍA E HISTORIA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

OBR. SANTILLANA

ed. 2003

2003-2004

3º ESO

CIENCIAS SOCIAIS, Xª e H

XEOGRAFÍA

OBR- SANTILLANA

(ed. 2002)

2002-2003

INGLÉS

ENGLISH ZONE 3º ESO

(CON LIBRO DE EXERCICIOS)

LONGMAN

2002-2003

INGLÉS (1º DIVER. CURR.)

ROUND-UP 2

(SEN LIBRO DE EXERCICIOS)

LONGMAN

2003-2004

FRANCÉS 2º idioma

COPAINS

OXFORD

2003-2004

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA-ÁMBITO 3

VICENS VIVES

2002-2003

MÚSICA

MÚSICA 3

EVEREST

2003-2004

MATEMÁTICAS

ALGORITMO

S.M.

1998-1999

RELIXIÓN

RELIXIÓN

RODEIRA

2001-2002

TECNOLOXÍA

TECNOLOXÍA 3º

S.M.

2002-2003

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA E QUÍMICA

MCGRAW-HILL

2002-2003

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ANO

IMPLANTAC.

4º ESO

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA E QUÍMICA

McGRAW HILL

2003-2004

CIENCIAS SOCIAIS, Xª e H

HISTORIA: CIENCIAS SOCIAIS. PROXECTO EDRA

OXFORD

2003-2004

INGLÉS

ENGLISH ZONE 4º ESO

(CON LIBRO DE EXERCICIOS)

LONGMAN

2003-2004

INGLÉS (2º DIVER. CURR.)

ROUND-UP 2

(SEN LIBRO DE EXERCICIOS)

LONGMAN

2003-2004

FRANCÉS 2º idioma

COPAINS 4

OXFORD

2003-2004

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. ÁMBITO

VICENS VIVES

2003-2004

CC. MEDIOAMBIENTAIS

CIENCIAS MEDIOAMBIENTAIS E DA SAÚDE. E.S.O. 2º ciclo

GALAXIA

2000-2001

MATEMÁTICAS

ALGORITMO 4º E.S.O.

S.M.

1999-2000

RELIXIÓN

RELIXIÓN

RODEIRA

2001-2002

TECNOLOXÍA

TECNOLOXÍA

S.M.

2003-2004

1º BACHARELATO

INGLÉS

VISION 1

HEINEMANN

2000-2001

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS

ALGORITMO 2001 (galego)

S.M.


2001-2002

MATEMÁTICAS I

ALGORITMO 2001 (galego)

S.M.

2001-2002

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA

XERAIS

2002-2003

RELIXIÓN

RELIXIÓN

RODEIRA

2001-2002

LENGUA CAST. Y LITERA.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDELVIVES

2002-2003

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA E QUÍMICA

RODEIRA

2000-2001

ECONOMÍA

ECONOMÍA. Ed. 2004 (galego)

BAIA (CONSORCIO EDIT. GALEGO)

2004-2005

2º BACHARELATO

LENGUA CAST. Y LITERA.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDELVIVES

2003-2004

INGLÉS

VISION 2

HEINEMANN

2001-2002

MÉTODOS ESTADÍSTICOS E NUMÉRICOS

MÉTODOS ESTADÍSTICOS E NUMÉRICOS

BAHÍA EDICIÓNS

2001-2002

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA

XERAIS

2004-2005

CC. DA TERRA

CC. DA TERRA E DO MEDIOAMBIENTE

McGRAW-HILL

2001-2002

ECONOMÍA E ORG. DE EMPRESAS

ECONOMÍA E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

McGRAW-HILL

2001-2002

CICLO MEDIO: XESTIÓN ADMINISTRATIVA

F.O.L.

F.O.L. CICLO MEDIO

XERAIS

2003-2004