ALUMNOS

ENLACES
Nesta sección atoparás enlaces para as cuestións relacionadas coas matrículas, becas, etc
Departamento de Orientación, sobre os estudios que se poden cursar no IES Guitiriz e a composición e funcións do Consello Escolar.
Os dereitos e deberes dos alumnos (80 kb)
As actividades do IES
Éun lugar onde podes "colgar" fotos de actividades relacionadas co centro, relatos, poesías e aquelo que che apeteza dar a coñecer.
Información sobre o que podes facer cando acabes os teus estudios
Poderás deixar e ler mensaxes persoais
Horarios das titorías lectivas.
Horario de atención a pais curso 2007-2008
 
Horarios grupos - curso 2007-2008
 
   
Aquí podes escoitar a radio dixital a través de internet.

 No noso centro hai matriculados no curso 2004/2005 un total de 349 alumnos, distribuidos nos seguintes cursos e grupos:

CURSO Nº ALUMNOS Fotos dos Grupos
1º ESO 59  
2º ESO 56  
3º ESO 73  
4º ESO 51  
1º BAC 49  
2º BAC 42  
Ciclo medio "Xestión Administrativa" 6  
Ciclo superior 4  
Programa Garantía Social
"Operario Soldadura e Construccións Metálicas"
7  
Programa Garantía Social
"Modalidade B"
2  

Cada grupo ten asignada unha aula na que se imparten as materias comúns. Asemade, cada grupo ten un alumno/a delegado do grupo e un profesor/a titor que é o que se encarga, entre outras cousas, de poñerse en contacto cos pais para calquer asunto que teña que ver coa actividade docente.

O profesor/a titor dispón dunha hora semanal para que os pais ou encargados do alumno poidan poñerse en contacto con él, mediante entrevista persoal ou a través do teléfono do centro.

Os alumnos permanecen no centro 29'5 horas semanais, repartidas nas seguintes sesións lectivas:

LUNS E MARTES

8,30 Entrada no Centro
8,30 a 9,20 1ª Clase
9,20 a 10,10 2ª Clase
10,10 a 11,00 3ª Clase
11,00 a 11,20 Recreo
11,20 a 12,10 4ª Clase
12,10 a 13,00 5ª Clase
13,00 a 13,20 Recreo
13,20 a 14,00 6ª Clase
14,00 a 15,00 7ª Clase
15,00 Saída do Centro

MÉRCORES, XOVES E VENRES

8,30 Entrada no Centro
8,30 a 9,20 1ª Clase
9,20 a 10,10 2ª Clase
10,10 a 11,00 3ª Clase
11,00 a 11,30 Recreo
11,30 a 12,20 4ª Clase
12,20 a 13,10 5ª Clase
13,10 a 14,00 6ª Clase
14,00 Saída do Centro

Visitas dende 24/04/2003: 461858 | Visitas hoxe: 157

© 2002 -2005 - I.E.S Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Reservados tódolos dereitos.
    Resolución mínima recomendada: 800 x 600
Rúa Xermade, s/n
27300 Guitiriz (Lugo)
Tfno:982 370 026
Fax: 982 370 462